கருவேப்பிலை Curry Leaves (Bunch)

5.00

கருவேப்பிலை Curry Leaves (Bunch)

கறிவேம்பு, கறிவேப்பிலை அல்லது கருவேப்பிலை என்று அழைக்கப்படும் இது, பல மருத்துவ குணங்கள் கொண்டதாகும்.

Description

கருவேப்பிலை Curry Leaves (Bunch)

கறிவேம்பு, கறிவேப்பிலை அல்லது கருவேப்பிலை என்று அழைக்கப்படும் இது, பல மருத்துவ குணங்கள் கொண்டதாகும்.

இந்தியா, இலங்கை போன்ற நாடுகளில் சமைக்கப்படுகின்ற பலவிதமான உணவுப் பதார்த்தங்களில் சுவைகூட்டும் பொருளாகவும், மணத்திற்காகவும் பிரசித்தி பெற்றவையாகும்.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You may also like…