காலிஃப்ளவர் Cauli-flower

50.00

பூக்கோசு ஒரு ஓராண்டுத் தாவர வகையாகும். காம்பு மற்றும் இலைப் பகுதிகள் களையப்பட்ட பின்னர், அதன் பூப் பகுதி உட்கொள்ளத்தக்கதாக இருக்கும்.

SKU: VEG-CAU-FLO-1PC Category:

Description

காலிஃப்ளவர் Cauli-flower

பூக்கோசு ஒரு ஓராண்டுத் தாவர வகையாகும். காம்பு மற்றும் இலைப் பகுதிகள் களையப்பட்ட பின்னர், அதன் பூப் பகுதி உட்கொள்ளத்தக்கதாக இருக்கும்.

இதனைப் பச்சையாகவோ அல்லது வேகவைத்தோ அல்லது ஊறுகாய் வடிவிலோ உட்கொள்ளலாம்.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You may also like…