கீரை Spinach

20.00

கீரை (எல்லா வகைகளும்) Spinach (All varieties)

கீரைகளில் வைட்டமின் K, வைட்டமின் C, வைட்டமின் A, ஃபோலேட், இரும்பு சத்து மற்றும் கால்சியம் போன்ற வைட்டமின்கள் மற்றும் மினரல்கள் நிறைந்துள்ளது.

Description

கீரை (எல்லா வகைகளும்) Spinach (All varieties)

We are providing option to buy varities of Spinach that might be available in the market.  Please note that, sometimes, certain varities might not be available on time.  If the variety that you intended to purchase is not available, then we will suggest you other varieties that is available with us.  If you agree, we will supply the same, else the money will be returned.

கீரைகளில் வைட்டமின் K, வைட்டமின் C, வைட்டமின் A, ஃபோலேட், இரும்பு சத்து மற்றும் கால்சியம் போன்ற வைட்டமின்கள் மற்றும் மினரல்கள் நிறைந்துள்ளது.

Additional information

Select a variety

பாலக்கீரை, அரைக்கீரை, தண்டுக்கீரை, பொன்னாங்காணி

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You may also like…