கொக்கோ மிட்டாய் – Kovilpatti Coco Mittaai

60.00

கொக்கோ மிட்டாய்,கொகோ மிட்டாய்,Kovilpatti Coco Mittai,Koko mittaai,கோகோ மிட்டாய்

Description

கொக்கோ மிட்டாய் – கொகோ மிட்டாய் – Kovilpatti Coco Mittai – Koko mittaai – கோகோ மிட்டாய் is another variety of Groundnut/Peanut sweet.

In this case, roasted groundnut is coarse crushed, mixed with Naattu Sarkarai.  It gives different flavour and taste.

Kovilpatti, Sattur area of South Tamil Nadu are famous for this sweet.

கொக்கோ மிட்டாய் – கொகோ மிட்டாய் – Kovilpatti Coco Mittai – Koko mittaai – கோகோ மிட்டாய் is tastier and considered as one of the most favourite sweet of Tamil Nadu.

 

Additional information

Weight160 g
கொக்கோ மிட்டாய்

கொக்கோ மிட்டாய், கொகோ மிட்டாய், Kovilpatti Coco Mittai, Koko mittaai, கோகோ மிட்டாய்

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You may also like…