சேனைக்கிழங்கு Yam (Elephant Foot)

40.0060.00

சேனைக்கிழங்கு Yam (Elephant Foot) சேனைக்கிழங்கு என்பது Dioscorea என்ற பேரினத்தில் உள்ள சில இனங்களைக் குறிக்கும் பொதுப்பெயர் ஆகும். இது உண்ணக்கூடிய வேர் வகையைச் சேர்ந்தது.

Description

சேனைக்கிழங்கு Yam (Elephant Foot) சேனைக்கிழங்கு என்பது Dioscorea என்ற பேரினத்தில் உள்ள சில இனங்களைக் குறிக்கும் பொதுப்பெயர் ஆகும். இது உண்ணக்கூடிய வேர் வகையைச் சேர்ந்தது.

 

Additional information

Weight1000 g
Weight

500 Grams, 1 Kg

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You may also like…