சேப்பங்கிழங்கு Taro Root

50.0090.00

சேப்பங்கிழங்கு Taro Root

சோம்பு, சேம்பு, சேனை, சாமைக்கிழங்கு, சேமங்கிழங்கு, சேமைக்கிழங்கு

 

Description

சேப்பங்கிழங்கு Taro Root

சேப்பங்கிழங்கு, சோம்பு, சேம்பு, சேனை, சாமைக்கிழங்கு, சேமங்கிழங்கு, சேமைக்கிழங்கு என்ற பெயர்களில் அழைக்கப்படும்.

Additional information

Weight1000 g
Weight

250 Grams, 500 Grams, 1 Kg

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You may also like…