தர்பூசணி Watermelon 1 Fruit

75.00

தர்பூசணி Watermelon

தர்ப்பூசணிப் பழம், வத்தகப்பழம், கோசாப் பழம், தர்பீஸ், தண்ணீர்ப் பழம், குமட்டி பழம், தண்ணீர்ப்பூசணி, தரைப்பூசணி

Description

தர்பூசணி Watermelon

ATTENTION Actual fruit weight and price will be calculated as per availability.  Price mentioned is for 1 Fruit.

தர்ப்பூசணி அல்லது வத்தகை ஆப்பிரிக்காவை பூர்வீகமாகக் கொண்ட பூக்கும் தாவரமாகும்.

இதன் பழம் தர்ப்பூசணிப் பழம், வத்தகப்பழம், கோசாப் பழம், தர்பீஸ், தண்ணீர்ப் பழம், குமட்டி பழம், தண்ணீர்ப்பூசணி, தரைப்பூசணி எனவும் அழைக்கப்படுறது.

 

Additional information

Weight1000 g

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You may also like…