பீர்க்கங்காய் Ridge Gourd

40.0060.00

பீர்க்கங்காய் – பீர்க்கு – Ridge Gourd பேரினம் எனப்படும் இது உணவாகப் பயன்படும் ஒரு வகை தாவரப்பேரினம் ஆகும். பீர்க்கங்காய் Ridge Gourd

Description

பீர்க்கங்காய் Ridge Gourd

பீர்க்கு – பீர்க்கங்காய் – Ridge Gourd பேரினம் எனப்படும் இது உணவாகப் பயன்படும் ஒரு வகை தாவரப்பேரினம் ஆகும்.

இது ஒரு படர்கொடி தாவரம். இது கூட்டு, பொறியல் என பல வகையாக சமைக்கக் கூடியது.

Additional information

Weight1000 g
Weight

500 Grams, 1 Kg

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You may also like…