புதினா Mint (Puthina) Leaves

10.00

புதினா Mint (Puthina) Leaves புதினா ஒரு மருத்துவ மூலிகையாகும். இது வயிற்றுவலி, வயிற்றுப் பொருமல், செரியாமை முதலிய தொல்லைகளுக்கு வீட்டு மருந்தாக பயன்படுத்தலாம்.

கறிவேப்பிலை மற்றும் கொத்துமல்லியைப் போலவே புதினாவும் உணவுக்கு மண மூட்டுவதற்காகப் பயன் படுத்தப்படுகிறது.

SKU: VEG-PUT-INA-1BN Category: Tags: , , ,

Description

புதினா Mint (Puthina) Leaves (Bunch)

புதினா Mint (Puthina) Leaves புதினா ஒரு மருத்துவ மூலிகையாகும். இது வயிற்றுவலி, வயிற்றுப் பொருமல், செரியாமை முதலிய தொல்லைகளுக்கு வீட்டு மருந்தாக பயன்படுத்தலாம்.

கறிவேப்பிலை மற்றும் கொத்துமல்லியைப் போலவே புதினாவும் உணவுக்கு மண மூட்டுவதற்காகப் பயன் படுத்தப்படுகிறது.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You may also like…