மக்காச்சோளம் Maize Corn Whole 1 Kg Normal Variety

25.00

மக்காச்சோளம் Maize Corn Whole

மக்காச்சோளம், சோளம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது உலகின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் ஒரு முக்கிய உணவுப் பயிராக விளைவிக்கப்படுகிறது.

Description

மக்காச்சோளம் Maize Corn Whole 1 kg.  Normal Variety

மக்காச்சோளம், சோளம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது உலகின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் ஒரு முக்கிய உணவுப் பயிராக விளைவிக்கப்படுகிறது. மேலும் உடலுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளை வழங்கும் ஊட்டச்சத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது.

மக்காச்சோளம் -ல் இரத்த சோகை, புற்றுநோயைத் தடுக்கும் ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் கண் பார்வையை ஊக்குவிக்கும் மற்றும் எடை மேலாண்மைக்கு உதவும் ஊட்டச்சத்துக்கள் உள்ளன.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You may also like…