முருங்கைக்காய் Drumstick Per 2 Piece

24.00

முருங்கைக்காய் Drumstick Per Piece சாம்பார் , காரக்குழம்பு என ஏதோ ஒரு வகையில் முருங்கைக்கா வாரத்தில் ஒரு முறையாவது உணவில் சேர்த்துக்கொள்வோம்.

Description

முருங்கைக்காய் Drumstick Per 2 Piece.  Price mentioned is for two piece.

சாம்பார் , காரக்குழம்பு என ஏதோ ஒரு வகையில் முருங்கைக்காயை வாரத்தில் ஒரு முறையாவது உணவில் சேர்த்துக்கொள்வோம்.

சீசனே இல்லை என்றாலும் முருங்கைக்காயை தேடி அலைந்து வாங்கி சாப்பிடும் அளவிற்கு ஃபேன் பேஸ் இங்கு உண்டு.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You may also like…