முள்ளங்கி Radish

25.0035.00

முள்ளங்கி Radish The radish (Raphanus raphanistrum subsp. sativus) is an edible root vegetable of the mustard family, Brassicaceae, that was domesticated in Asia prior to Roman times. முள்ளங்கி

SKU: VEG-RAD-ISH-1KG Categories: , Tags: ,

Description

முள்ளங்கி Radish

முள்ளங்கிக் கிழங்கின் இலை, கிழங்கு, விதை முதலியவை மருத்துவத்தன்மை நிறைந்தவை. இவற்றை உட்கொண்டால் உடல் முழுவதும் சுத்தமான இரத்தம் எப்போதும் பாய்ந்தோடிக் கொண்டிருக்கும்.

மூன்றாம் நூற்றாண்டில் இதன் பயன்பாடு இருந்ததாக, வரலாற்றுப் பதிவுகளால்அறிய முடிகிறது.

முள்ளங்கியை பாகற்காயுடன் சேர்த்து சாப்பிடக்கூடாது அல்லது பாகற்காய் சாப்பிட்ட பிறகு சாப்பிடக்கூடாது.

The radish (Raphanus raphanistrum subsp. sativus) is an edible root vegetable of the mustard family, Brassicaceae, that was domesticated in Asia prior to Roman times.

Radishes are grown and consumed throughout the world, being mostly raw as a crunchy salad vegetable with a pungent, slightly spicy flavor, varying in intensity depending on its growing environment. There are numerous varieties varying in size, flavor, color, and length of time they take to mature.

Radishes owe their sharp flavor to the various chemical compounds produced by the plants, including glucosinolate, myrosinase, and isothiocyanate. They are sometimes grown as companion plants and suffer from few pests and diseases.

They germinate quickly and grow rapidly, common smaller varieties being ready for consumption within a month, while larger daikon varieties take several months. Being easy to grow and quick to harvest, radishes are often planted by novice gardeners.

Additional information

Weight1000 g
Weight

500 Grams, 1 Kg

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You may also like…